Doktor zarządzania biznesem - DBA

University of Wollongong Faculty of Business

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Doktor zarządzania biznesem - DBA

University of Wollongong Faculty of Business

Doktor Administracji Biznesowej (DBA ) jest zaawansowanym studium podyplomowym, koncentrującym się na profesjonalnej praktyce biznesowej, zapewniając doświadczonym menedżerom niezbędne umiejętności badawcze, które można zastosować w kwestiach przywództwa organizacyjnego.

DBA zapewnia ramy, które pozwolą uczestnikom poszerzyć swoją wiedzę w jednym lub kilku obszarach biznesowych, korzystając z wiedzy dyscyplinarnej wydziałów w całym kampusie.

Kurs ma na celu wykorzystanie istniejących mocnych stron uczestników i stworzenie formalnej możliwości edukacyjnej dla ich rozwoju i zastosowania umiejętności prowadzenia badań biznesowych, lepszego zrozumienia współczesnych teorii zarządzania i uzyskania przewagi konkurencyjnej w biznesie.

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się to oświadczenia o osiągnięciach w nauce wyrażone w kategoriach tego, co uczeń powinien znać, rozumieć i umieć zrobić po ukończeniu kursu. Studenci kończący ten kurs będą mogli wykazać:

1

Dlaczego warto wybrać ten kurs

Sydney Business School jest absolwentką Wydziału Biznesu Uniwersytetu Wollongong. Nasze kursy są dostarczane z kampusów znajdujących się w Sydney CBD w Circular Quay w Sydney i Wollongong. Zostały zaprojektowane z myślą o osobach, które chcą poszerzyć swoją wiedzę, zbudować profesjonalną doskonałość lub zwiększyć swoje zdolności przywódcze.

Nasze studia podyplomowe są: oparte na badaniach, oparte na wynikach uznanych przez przemysł, opracowanych przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych w branży naukowców oraz wspierane przez dodatkowe wyspecjalizowane materiały do ​​nauki i rozwoju.

Wymagania wstępne

Studenci zwykle mają co najmniej odpowiednie wykształcenie magisterskie (zarządzanie lub specjalizacja biznesowa) z minimum 65% średniej. Studenci muszą mieć co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na poziomie zarządzania.

Do wniosków musi być dołączona propozycja 2000 słów, która powinna skupiać się głównie na zainteresowaniach badawczych wnioskodawcy, komentarz do ważnej i aktualnej literatury w tym zakresie oraz dyskusję, dlaczego jest to ważny obszar badań. Wszystkie wnioski muszą poprawnie potwierdzać źródła. Wnioski mogą być sprawdzane za pomocą systemu kontroli plagiatu. Zainteresowania naukowe powinny odnosić się do tematów wymienionych na stronie Sydney Business School, University of Wollongong.

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski


Ostatnia aktualizacja June 25, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Lipiec 2019
Duration
Czas trwania
6 - 8 lat
W niepełnym wymiarze czasu
Locations
Australia - North Wollongong, New South Wales
Data rozpoczęcia : Lipiec 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Lipiec 2019
Australia - North Wollongong, New South Wales
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą