Read the Official Description

Cele

  • Szkolenie lekarzy z multidyscyplinarną wiedzą zdolną do reagowania na bieżące wyzwania związane z odpowiednim wykorzystaniem i rozwojem pojawiających się technologii w systemach rolno-leśnych.
  • Kurs opiera się na silnym komponencie badawczym w obszarach w priorytetowych obszarach interwencji UTAD i będzie ściśle powiązany z zestawem projektów I
  • Przyczynianie się do pogłębienia stosunków między szkolnictwem wyższym, nauką i innowacją, zgodnie z celami Science 2010 - Program Operacyjny dla Nauki i Innowacji.

Harmonogram

  • Weekly Schedule: od poniedziałku do piątku
  • Kalendarz akademicki: od września do czerwca

Żywotność

2 semestry propedeutyka sześć semestrów badań

ECTS

240

Profesjonalne wyjścia

Kurs doktorancki zapewnia specjalistyczne szkolenia w zakresie wypełniania stanowisk akademickich (uniwersytetów i instytutów politechnicznych) i pozauniwersyteckich, krajowych i międzynarodowych, w wyłaniającym się obszarze o dużym znaczeniu terytorialnym.

Program taught in:
Portuguese (Portugal)

See 7 more programs offered by Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro »

Last updated April 28, 2018
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Paźdz. 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
By locations
By date
Data początkowa
Paźdz. 2019
Application deadline

Paźdz. 2019