Doktor nauk technicznych i informatycznych

University of Trieste

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Doktor nauk technicznych i informatycznych

University of Trieste

Ph.D. Kurs przygotowuje naukowców o wysokim profilu naukowym, zorientowanych kulturowo na zastosowania inżynierskie. Będą mogli rozwijać wiedzę, nowe metody badań i projektowania

Działania dotyczą metod projektowania, analizy teoretycznej, miękkich obliczeń i zaawansowanych eksperymentów. W ciągu pierwszego roku działalność dydaktyczna dotyczy wzmocnienia wiedzy w zakresie podstawowych dyscyplin naukowych i organizacyjnych aspektów badań. Jest spersonalizowany zarówno na poprzednim planie studiów, jak i na temat badań doktoratu. student. Wciąż jednak w pierwszym roku analizuje się aktualny stan techniki w dziedzinie zainteresowań i określa główny temat badań. W drugim i trzecim roku rozwijane są indywidualne tematy, z możliwością pobytu w instytucjach badawczych o międzynarodowym znaczeniu.

Wspólne aspekty szkolenia to multidyscyplinarne podejście teoretyczno - eksperymentalne jako kwalifikujący się aspekt badań i interakcji z terytorium i światem produktywnym. Głównym celem edukacyjnym jest zatem podniesienie poziomu profesjonalizmu doktorantów. studenci na międzynarodowym rynku zaawansowanych badań. Korespondencja działań w celu osiągnięcia tego celu jest okresowo oceniana przez Komitet Nauczycielski.

Oferty pracy

Ph.D. przygotuje zróżnicowane zawodowe dane badaczy, którzy będą mogli znaleźć się w wielu obszarach rynku pracy: od świata biznesu po badania i szkolenia (uniwersytety, instytucje badawcze ...), aż po administrację publiczną (władze lokalne, nadzór ...), do wolnych zawodów. Ph.D. stopień ten jest szczególnie ceniony w zagranicznych społecznościach naukowych i przemysłowych, co ma istotne zalety dla zatrudnienia i perspektyw kariery zawodowej na arenie międzynarodowej.

Linie badań

CURRICULUM: Inżynieria informacji

 1. automatyzacja
 2. elektroniczna bioinżynieria i informatyka
 3. pola elektromagnetyczne
 4. przetwarzanie sygnału i obrazu
 5. Informatyka
 6. środki i instrumenty elektroniczne
 7. badania operacyjne
 8. telekomunikacja

CURRICULUM: Inżynieria mechaniczna, architektura okrętowa, energia i produkcja

 1. projektowanie i optymalizacja maszyn płynnych i elektrowni
 2. racjonalne wykorzystanie energii w obszarach cywilnych i przemysłowych
 3. problemy odwrotne oraz optymalizacja funkcjonalna i kształtowa w przenoszeniu ciepła
 4. projektowanie, synteza i konstrukcja mechaniczna
 5. teoretyczne i eksperymentalne metodologie analizy i projektowania statków i struktur oceanicznych
 6. rozwój produktu, modelowanie procesów i optymalizacja, projektowanie, zarządzanie i logistyka zakładów przemysłowych
 7. konwertery, maszyny i napędy elektryczne

Stypendia są przyznawane na 3 lata, a ich roczna kwota wynosi 15 343,28 EUR brutto (około 1130 EUR netto miesięcznie).

Wstęp jest oparty na egzaminie konkursowym.

Aplikacje są teraz otwarte do dnia 14 czerwca 1.00 pm (włoski czas)

Zaproszenie do składania wniosków (zawiadomienie o konkursie) jest dostępne na stronie href = "http://www2.units.it/dott/en/?file=DottBandi.inc

Więcej informacji na temat Programu można znaleźć w witrynie href = "https://dottorato.dia.units.it/en/

Ta szkoła oferuje programy z:
 • Język angielski


Ostatnia aktualizacja May 30, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Paźdz. 2019
Duration
Czas trwania
3 lat
W pełnym wymiarze godzin
Locations
Włochy - Trieste, Friuli-Venezia Giulia
Data rozpoczęcia : Paźdz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Paźdz. 2019
Włochy - Trieste, Friuli-Venezia Giulia
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Filmy

Video UNITS 2016 - English version