Program przywództwa strategicznego kładzie nacisk na zasady biznesowe, rozliczalność i teorię przywództwa oraz aplikacje, które są obszarami reform, które grupy narodowe są reklamowane jako ważne dla nowych administratorów edukacyjnych, non-profit i szkolnictwa wyższego. Studenci zostaną poinstruowani w zakresie zasad zarządzania i szerszych perspektyw wizji niezbędnych do skutecznego przywództwa. Program kładzie nacisk na praktyczne zastosowania oparte na wyrafinowanych umiejętnościach badawczych niezbędnych do opartego na danych, innowacyjnego podejmowania decyzji w obecnej i przyszłej praktyce.

Kursy przywództwa obejmują modele, teorie i procesy, a także aplikacje. Kurs przywództwa w postaci kamienia węgielnego wymaga eksterioryzacji. Oprócz zajęć z przywództwa, studenci zapisują się na grupy kursów skupionych na metodologii badań, w tym pomiarach, statystykach i rozliczalności; administracja biznesowa, taka jak finanse menedżerskie, rachunkowość w zakresie podejmowania decyzji i kontroli oraz inne kursy zarządzania. Studenci wybierają specjalną koncentrację organizacji non-profit i społeczności, nauki organizacyjne i przywództwa lub analizy i przywództwa po drugiej. Studenci wszystkich grup studiują strategie zarządzania strategią, rzecznictwa i wolontariatu, a także zaawansowaną dynamikę przywództwa.

Oferowane stopnie

Doktor filozofii w zakresie strategicznego przywództwa (Ph.D.)

Stężenia

 • Nonprofit i przywództwo wspólnotowe. Przygotowuje studentów do kariery w:
  • Zarządzanie non-profit
  • Szkolenie na poziomie szkoły wyższej
  • Ordynacyjny
  • Badania i pisanie
 • Nauka organizacyjna i przywództwo. Przygotowuje studentów do kariery w:
 • Kierownictwo organizacyjne
 • Nauczanie akademickie i badania
 • Doradztwo w zakresie zarządzania
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Analiza podsekretarza i przywództwo. Przygotowuje studentów do kariery w:
 • Administracja uczelni lub uniwersytetu
 • Szkolenie na poziomie szkoły wyższej lub kształcenie policealne
 • Ordynacyjny
 • Badania edukacyjne
 • Analiza i rozwój polityki
Program prowadzony przez:
 • Język angielski

Zobacz 1 więcej kursów w James Madison University »

Ostatnia aktualizacja Wrzesień 26, 2018
Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Wrz 2019
Wrz 2020
Duration
3 lat
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Termin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Wrz 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Wrz 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń
Lut 1, 2020

Wrz 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa

Wrz 2020

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Lut 1, 2020
Data końcowa