Read the Official Description

Program przywództwa strategicznego kładzie nacisk na zasady biznesowe, rozliczalność i teorię przywództwa oraz aplikacje, które są obszarami reform, które grupy narodowe są reklamowane jako ważne dla nowych administratorów edukacyjnych, non-profit i szkolnictwa wyższego. Studenci zostaną poinstruowani w zakresie zasad zarządzania i szerszych perspektyw wizji niezbędnych do skutecznego przywództwa. Program kładzie nacisk na praktyczne zastosowania oparte na wyrafinowanych umiejętnościach badawczych niezbędnych do opartego na danych, innowacyjnego podejmowania decyzji w obecnej i przyszłej praktyce.

Kursy przywództwa obejmują modele, teorie i procesy, a także aplikacje. Kurs przywództwa w postaci kamienia węgielnego wymaga eksterioryzacji. Oprócz zajęć z przywództwa, studenci zapisują się na grupy kursów skupionych na metodologii badań, w tym pomiarach, statystykach i rozliczalności; administracja biznesowa, taka jak finanse menedżerskie, rachunkowość w zakresie podejmowania decyzji i kontroli oraz inne kursy zarządzania. Studenci wybierają specjalną koncentrację organizacji non-profit i społeczności, nauki organizacyjne i przywództwa lub analizy i przywództwa po drugiej. Studenci wszystkich grup studiują strategie zarządzania strategią, rzecznictwa i wolontariatu, a także zaawansowaną dynamikę przywództwa.

Oferowane stopnie

Doktor filozofii w zakresie strategicznego przywództwa (Ph.D.)

Stężenia

 • Nonprofit i przywództwo wspólnotowe. Przygotowuje studentów do kariery w:
  • Zarządzanie non-profit
  • Szkolenie na poziomie szkoły wyższej
  • Ordynacyjny
  • Badania i pisanie
 • Nauka organizacyjna i przywództwo. Przygotowuje studentów do kariery w:
 • Kierownictwo organizacyjne
 • Nauczanie akademickie i badania
 • Doradztwo w zakresie zarządzania
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Analiza podsekretarza i przywództwo. Przygotowuje studentów do kariery w:
 • Administracja uczelni lub uniwersytetu
 • Szkolenie na poziomie szkoły wyższej lub kształcenie policealne
 • Ordynacyjny
 • Badania edukacyjne
 • Analiza i rozwój polityki
Program taught in:
Język angielski
Last updated September 26, 2018
Ten kurs jest
Data początkowa
Wrześ. 2019
Wrześ. 2020
Duration
3 lat
Part-time
Full-time
Deadline
Luty 1, 2019
By locations
By date
Data początkowa
Wrześ. 2019
Data końcowa
Application deadline
Luty 1, 2019
Data początkowa
Wrześ. 2020
Data końcowa
Application deadline
Luty 1, 2020

Wrześ. 2019

Location
Application deadline
Luty 1, 2019
Data końcowa

Wrześ. 2020

Location
Application deadline
Luty 1, 2020
Data końcowa