Doktor nauk regionalnych i geografii ekonomicznej

Informacje ogólne

Opis programu

GSSI - Gran Sasso Science Institute, z siedzibą w L'Aquila (Włochy), oferuje 30 stypendiów doktoranckich w następujących dziedzinach:

  • „Astroparticle Physics” (8 stypendiów)
  • „Matematyka w naukach przyrodniczych, społecznych i przyrodniczych” (8 stypendiów)
  • „Informatyka” (7 stypendiów)
  • „Nauka regionalna i geografia ekonomiczna” (7 stypendiów)

Oficjalnym językiem programów doktoranckich jest angielski. Stypendia są przyznawane na 4 lata, a ich roczna kwota wynosi 16 159,91 € brutto. Wszyscy doktoranci mają bezpłatne zakwaterowanie w placówkach GSSI i korzystanie ze stołówki.

Wniosek należy złożyć za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie www.gssi.it/phd/ do 11 czerwca 2020 r., Godz. 17.00 (włoska strefa czasowa).

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zaproszeniem do składania wniosków na stronie www.gssi.it/phd/ lub napisz wiadomość e-mail na adres application@gssi.it .

Najważniejsze elementy programu

Regionalna nauka i geografia ekonomiczna (7 stypendiów)
Celem doktora nauk regionalnych i geografii ekonomicznej jest zajęcie się kwestiami związanymi z rozwojem terytorialnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wewnętrznych i peryferyjnych oraz miast pośrednich, koncentrując się na roli kapitału ludzkiego, kulturowego i środowiskowego w trajektoriach rozwoju i wzrostu . Perspektywa metodologiczna w badaniach i nauczaniu ma charakter multidyscyplinarny, z kombinacją podejść związanych z gospodarką terytorium, naukami regionalnymi, geografią ekonomiczną i ludzką.

Komisja

Alessandro Coppola (Politechnika w MIlan, Włochy), Roberto Basile (Uniwersytet L'Aquila, Włochy), Bianca Biagi (Uniwersytet Sassari, Włochy), Andrea Brighenti (Uniwersytet Trento, Włochy), Francesco Chiodelli (GSSI z L'Aquila , Włochy), Marco Cremaschi (Uniwersytet Roma3 w Rzymie, Włochy), Alessandro Crociata (GSSI z L'Aquila, Włochy), Alessandra Faggian (GSSI z L'Aquila, Włochy), Ugo Fratesi (Politechnika w Mediolanie, Włochy), Simona Iammarino (London School of Economics, Wielka Brytania), Philip McCann (University of Sheffield, Wielka Brytania), Marco Modica (GSSI z L'Aquila, Włochy), Mark Partridge (Ohio State University, USA), Andrès Rodriguez-Pose (London School of Economics, UK), Giulia Urso (GSSI z L'Aquila, Włochy), Alberto Vanolo (University of Turin, Włochy), Paolo Veneri (OECD, Francja), Federico Zanfi (Politechnika w Mediolanie, Włochy).

Profil uczelni

GSSI - Gran Sasso Science Institute ( www.gssi.it ) to międzynarodowa szkoła doktorancka oraz centrum badań i szkolnictwa wyższego w dziedzinie fizyki, matematyki, informatyki i nauk społecznych. Zostało założone w 2012 roku w L'Aquila (Włochy) jako Centrum Zaawansowanych Studiów INFN - Narodowego Instytutu Fizyki Jądrowej, a następnie zostało założone w marcu 2016 roku jako Szkoła Studiów Zaawansowanych zapewniająca kształcenie podyplomowe.

Dzięki codziennej współpracy i interakcji naukowcy i studenci mają możliwość budowania solidnej wiedzy na temat metod badawczych oraz eksperymentowania z zanieczyszczeniem interesów, innowacyjnych podejść i wielokulturowej wymiany we wszystkich działaniach GSSI. Zajmując się złożonością dzisiejszego świata, jesteśmy zobowiązani do usuwania wszelkich barier między obszarami badań i badań GSSI, w których interdyscyplinarność i wzajemne zapłodnienie leżą u podstaw wszystkiego, co robimy. Do naszych celów należy rozpowszechnianie wyników badań naukowych wśród społeczeństwa oraz promocja wydarzeń kulturalnych dla ogółu społeczeństwa, obywateli i szkół.

Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium

Informacje o uczelni

The Gran Sasso Science Institute (GSSI) is an international PhD school and a center for research and higher education.

The Gran Sasso Science Institute (GSSI) is an international PhD school and a center for research and higher education. Pokaż mniej