Applied Natural Sciences

Skrót: D4P-A

Poziom przedmiotu: doktorant

Wydział: Wydział Mechaniczny

Rok akademicki: 2017/2018

Tytuł przyznany: Ph.D.

Kwalifikacja przyznana: Ph.D. w polu "Applied Natural Sciences"

Poziom kwalifikacji: doktorant (3. cykl)

Szczegółowe wymagania dotyczące przyjęcia: Student musi ukończyć odpowiedni program studiów magisterskich z zakresu nauk technicznych. Procedura rekrutacyjna składa się z części z matematyki stosowanej i fizyki oraz dyskusji na temat związany z przedmiotem doktora. program studiów.

Profil programu:

Celem programu studiów doktoranckich jest zapewnienie wybitnych absolwentów studiów magisterskich z wyspecjalizowanym wykształceniem uniwersyteckim na najwyższym poziomie w niektórych dziedzinach stosowanych nauk przyrodniczych. Edukacja uzyskana w ramach tego programu studiów obejmuje również szkolenie i świadectwo pracy naukowej.

Zasady egzaminowania, ocena i klasyfikacja: Przepisy dotyczące egzaminów i ocen

Wymagania dotyczące ukończenia kursu: Określona liczba punktów ECTS, końcowy egzamin państwowy, praca doktorska

Tryb studiów: studia stacjonarne

Opiekun programu: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSC.

Program prowadzony przez:
  • Język angielski

Zobacz 13 więcej kursów w Brno University of Technology »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Wrz 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
3,000 EUR
na rok akademicki
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Wrz 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Wrz 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa