Doktor nauk prawnych i społecznych

University of Camerino the international School of Advanced Studies

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Doktor nauk prawnych i społecznych

University of Camerino the international School of Advanced Studies

Obszar: nauki prawne i społeczne

  • Prawo cywilne i zgodność z konstytucją
  • Podstawowe prawa w społeczeństwie globalnym

Prawo cywilne i zgodność z konstytucją

W programie nauczania Prawo cywilne i legalność konstytucyjna dąży do nabycia metod mających na celu opracowanie technik interpretacyjnych odpowiednich do złożoności obowiązującego prawa; umiejętność interpretacji na podstawie regulacji wartości narodowych, europejskich i międzynarodowych dotyczących stosunków prawa prywatnego; reinterpretacja prawnych stosunków gospodarczych w perspektywie personalizmu istniejącego konstytucyjnego porządku prawnego.

Pogłębiły delikatną zależność między prawem materialnym i proceduralnym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii sprawiedliwości cywilnej i stosowania instrumentów alternatywnych do sądowego procesu rozstrzygania sporów.

Podstawowe prawa w społeczeństwie globalnym

Program nauczania Prawa podstawowe w społeczeństwie globalnym będą wyszkolić badaczy, którzy będą w stanie zarządzać - począwszy od różnych podejść dyscyplinarnych - kwestiami związanymi z globalizacją języka praw, ich konstytucyjną rolą jako prawami podstawowymi w systemach prawa krajowego i ponadnarodowego, napięciem między uniwersalizmem a partykularyzm wynikający z zachodniego pochodzenia praw językowych i potrzebę interpretowania go w różnych kontekstach kulturowych.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na następujące profile:

  • historyczne korzenie;
  • teoretyczny i konstytucyjny status praw człowieka;
  • ewolucja i zagrożenia związane z przemianami gospodarczymi i społecznymi;
  • wewnętrzne, transnarodowe i międzynarodowe aspekty ich ochrony.
Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski
  • Włoski


Ostatnia aktualizacja February 10, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Listop. 2019
Duration
Czas trwania
3 lat
W pełnym wymiarze godzin
Locations
Włochy - Camerino, Marche
Data rozpoczęcia : Listop. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Listop. 2019
Włochy - Camerino, Marche
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą