Przeczytaj oficjalny opis

Dlaczego nasz APU PhD według programu badawczego?

 • Zostaniesz przydzielony do grupy wysoko wykwalifikowanych przełożonych.
 • Szeroka gama najnowszych obszarów badawczych z dziedziny informatyki i administracji biznesu.
 • Prowadzimy regularne warsztaty badawcze, kolokwia i seminaria prowadzone przez lokalnych i międzynarodowych pracowników naukowych i specjalistów.
 • Kompleksowe usługi wsparcia dla studentów.
 • Zaradne internetowe bazy danych.
Trwanie:
Pełny etat (3-5 lat)
Niepełny etat (5-7 lat)

Proces aplikacji

Idealnie, studenci pracują z potencjalnymi przełożonymi, aby opracować propozycję.

* Sesje nadzorcze składają się z 4 elementów odpowiednich do sytuacji kandydata:

 1. Metody badawcze
 2. Przegląd literatury
 3. Analiza jakościowa i ilościowa
 4. Projekt propozycji badawczej

Studenci z kwalifikacjami wstępnymi programu mieszanego Masters z minimum 30% komponentu badawczego i zaliczeniem modułu badawczego będą musieli przejść 3 i 4 powyżej.

Studenci z kwalifikacjami wstępnymi pełnymi mistrzami badań będą musieli przejść 4 powyżej.

Z zastrzeżeniem wiedzy specjalistycznej w Szkole Biznesu i Zarządzania, obszary badań obejmują, ale nie są ograniczone do następujących:

 • Statystyki, Badania Operacyjne, Zarządzanie Operacjami
 • Zarządzanie ekonomiczne i zarządzanie edukacyjne
 • Zarządzanie strategiczne i marketing
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Symulacja zarządzania
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Zarządzanie operacyjne
 • Zarządzanie zmianami
 • Turystyka
 • Zarządzanie edukacją
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie publiczne
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie bezpieczeństwem

Minimalne wymagania wstępne

 • Tytuł magistra w pokrewnej dziedzinie zaakceptowany przez Senat APU .
 • Inne kwalifikacje, równoważne z dyplomem magisterskim, które są akceptowane przez Senat APU .
 • Minimalne wymagania języka angielskiego IELTS 6.5.

JPT / BPP (U) 1000-801 / 63 / Jld.4 (3) (PA2094) 07/17

Wszystkie informacje są poprawne w momencie publikacji, ale mogą ulec zmianie w celu ciągłego doskonalenia.

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 4 więcej kursów w Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Sty 2020
Duration
3 - 7 lat
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Cena
45,000 MYR
Opłaty za kurs: 45 000 RM (10 720 USD)
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sty 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń