Read the Official Description

 1. Trzeci cykl studiów prowadzących do doktoratu w dziedzinie nauk o języku ma za główny cel wzmocnienie zdolności produkcyjnej i umiędzynarodowienie wiedzy poprzez przeprowadzanie oryginalnych badań w perspektywie podstawowej lub stosowanej i ma na celu dostarczenie kandydatom kompetencji które umożliwiają im rozwijanie oryginalnych i niezależnych badań oraz umiejętność ich przekazywania.
 2. Kurs ma na celu rozwój kompetencji zgodnych ze standardami zalecanymi międzynarodowo dla 3. cyklu szkolnictwa wyższego w przestrzeni europejskiej, podsumowanych w następujących punktach:
  1. Zdolność do systematycznego rozumienia naukowej dziedziny Nauk o Językach;
  2. Umiejętności, uzdolnienia i metody badawcze związane z dziedziną nauki;
  3. Umiejętność zaprojektowania, zaprojektowania, dostosowania i przeprowadzenia konstruktywnego badania przestrzegającego wymagań narzuconych przez standardy jakości akademickiej i uczciwości;
  4. Przeprowadzenie znaczącego zestawu oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia granic wiedzy, z których część zasługuje na rozpowszechnianie krajowe lub międzynarodowe w publikacjach z oceną rówieśniczą.

Harmonogram

Dzień, w Orientacji Tutorialnej (OT), zależnie od dostępności uczniów i nauczycieli.

Żywotność

6 semestrów

ECTS

180

Warunki dostępu

Minimalne warunki przyjęcia na kurs to:

 1. Że kandydat jest posiadaczem tytułu magistra w dziedzinie nauk o języku;
 2. Ewentualnie kandydat posiada tytuł magistra w innej dziedzinie nauk humanistycznych, o ile posiada odpowiedni program zawodowy / akademicki;
 3. Że kandydat posiada stopień licenciado, posiadacza szczególnie odpowiedniego akademickiego lub naukowego programu nauczania, który jest uznawany za dokument potwierdzający zdolność do ukończenia tego cyklu studiów przez Radę Naukową Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych;
 4. Że kandydat posiada szkolny, naukowy lub zawodowy program nauczania, który jest uznawany za dokument potwierdzający zdolność do ukończenia tego cyklu studiów przez Radę Naukową Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Program taught in:
Portuguese (Portugal)

See 7 more programs offered by Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro »

Last updated April 21, 2018
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Paźdz. 2019
Duration
3 lat
W pełnym wymiarze godzin
By locations
By date
Data początkowa
Paźdz. 2019
Application deadline

Paźdz. 2019