Doktor nauk komputerowych

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Doktor nauk komputerowych

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Podstawowym założeniem studiów doktoranckich i, w konsekwencji, studiów doktoranckich w dziedzinie informatyki jest wytwarzanie nowej wiedzy poprzez oryginalne badania.

Podstawą tego założenia są ogólne cele tego kursu:

  • Wykonywanie studiów doktoranckich w zakresie informatyki, zdolnych do tworzenia teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu informatyki i technologii informacyjnych i komunikacyjnych, generowania i zwielokrotniania badań naukowych, adekwatnych dla społeczeństwa i krajowego i międzynarodowego środowiska akademickiego;
  • Zapewnienie doktorantom możliwości doskonalenia lub zdobywania umiejętności i doświadczenia w obliczu różnych wymiarów technologii informatycznych, a także kompetencji do rozwijania badań na wysokim poziomie i stymulowania badań naukowych;
  • Przyczynianie się do pogłębienia stosunków między szkolnictwem wyższym, nauką i innowacją, zgodnie z celami programu "Nauka 2010".

Harmonogram

  • Weekly Schedule: Friday and Saturday
  • Kalendarz akademicki: od września do czerwca

Żywotność

Dwa semestry przygotowawcze cztery semestry badań

Profesjonalne wyjścia

Kurs doktorancki zapewnia wyspecjalizowane specjalistyczne szkolenia w zakresie wypełniania stanowisk akademickich (uniwersytety i instytuty politechniczne) oraz pozaakademickich, krajowych i międzynarodowych.

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Portuguese (Portugal)


Ostatnia aktualizacja April 21, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Paźdz. 2019
Duration
Czas trwania
3 lat
W pełnym wymiarze godzin
Locations
Portugalia - Vila Real, Vila Real District
Data rozpoczęcia : Paźdz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Paźdz. 2019
Portugalia - Vila Real, Vila Real District
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą