Read the Official Description

Informatyka i inżynieria

Skrót: VTI-DR-4

Wydział: Wydział Technologii Informacyjnych

Rok akademicki: 2018/2019

Tytuł przyznany: Ph.D.

Poziom kwalifikacji: doktorant (3. cykl)

Kwalifikacja przyznana: Ph.D. w dziedzinie "Informatyka i inżynieria"

Szczególne wymogi przyjęcia

Student może zostać przyjęty na studia doktoranckie, pod warunkiem, że ukończył studia magisterskie z zakresu informatyki i inżynierii oraz pod warunkiem, że zda egzamin wstępny.

Aby pomyślnie zdać egzamin wstępny, student musi wybrać temat swojej przyszłej pracy dyplomowej spośród oferowanych przez wydział, mieć doskonałą znajomość teorii i aplikacji związanych z wybranym temat, mieć umiejętności potrzebne do pracy naukowej, mieć dobre umiejętności w języku angielskim i uzyskać zgodę swojego przyszłego przełożonego.

Profil programu

Profesjonalnie zorientowany.

Celem studiów doktoranckich jest zapewnienie wybitnych absolwentów studiów magisterskich o specjalnym wykształceniu uniwersyteckim na najwyższym poziomie w niektórych dziedzinach informatyki i informatyki, w tym w szczególności w obszarach systemów informatycznych, systemów komputerowych i komputera sieci, grafika komputerowa i multimedia oraz systemy inteligentne. Edukacja uzyskana w ramach tego programu studiów obejmuje również szkolenie i świadectwo pracy naukowej.

Wymagania ukończenia: egzamin końcowy, praca doktorska

Opiekun programu: prof. RNDr. Milan Češka, CSc.

Koordynator wydziału ECTS: prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D.

Program taught in:
Język angielski
Last updated March 3, 2018
Ten kurs jest
Data początkowa
Wrześ. 2019
Duration
4 lat
Part-time
Full-time
Cena
4,000 EUR
na rok akademicki
Deadline
By locations
By date
Data początkowa
Wrześ. 2019
Data końcowa
Application deadline

Wrześ. 2019

Location
Application deadline
Data końcowa