Doktor nauk fizycznych

University of Trieste

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Doktor nauk fizycznych

University of Trieste

Absolwenci będą posiadać kompetencje w zakresie podstawowych zasad fizyki.

Absolwenci będą posiadali zaawansowaną i głęboką wiedzę na temat własnego obszaru badań specjalizacyjnych.

Absolwenci będą wysoce wykwalifikowani w stosowaniu zaawansowanych naukowych eksperymentalnych / obserwacyjnych / obliczeniowych / teoretycznych metod i / lub narzędzi właściwych dla ich obszaru specjalizacji.

Najważniejszy wynik ich doktoratu będzie zdolnością do przeprowadzania niezależnych i innowacyjnych badań, rozwijania krytycznego myślenia, zdolności do pracy w zaawansowanym i międzynarodowym środowisku badawczym.

Będą w stanie wykonać oryginalne dzieło naukowe w czołówce swoich dziedzin, przygotowując rozprawę pisemną.

Absolwenci będą mogli podsumować główne problemy w swojej dziedzinie i przekazać wyniki badań naukowych na profesjonalnym poziomie, a także innym studentom.

Dziedziny badawcze działalności Graduate Course to: fizyka jądrowa i subnuklearna, astrofizyka, fizyka materii skondensowanej, fizyka teoretyczna, fizyka medyczna i biofizyka.

Oferty pracy

Działalność badawcza w krajowych i zagranicznych uniwersytetach, ośrodkach badawczych i przemyśle. Nauczanie na uniwersytetach i w szkołach średnich. Miejsca pracy, które wymagają dużej wiedzy naukowej, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Dane dotyczące zatrudnienia dla naszego doktora wykazują bardzo pozytywny trend: przez wiele lat były monitorowane przez co najmniej 5 lat po doktoracie dyplom. Uzyskanie dobrych stanowisk po-doc w instytucjach włoskich lub zagranicznych, uniwersytetach lub laboratoriach jest uważane za pośredni, ale skuteczny wskaźnik jakości doktora. Szkoła. Odsetki w ostatnich 5 cyklach: 14% zatrudnionych na włoskich uniwersytetach, 38% na zagranicznych uczelniach, 28% zatrudnionych we włoskich lub zagranicznych instytutach badawczych, pozostała część zatrudniona jako nauczyciele, jako analitycy finansowi, programiści, eksperci statystyczni w firmach ubezpieczeniowych, itp.

Linie badań

  1. Fizyka jądrowa i subnuklearna
  2. Astrofizyka
  3. Fizyka materii skondensowanej
  4. Fizyka teoretyczna
  5. Fizyka medyczna i biofizyka

Stypendia są przyznawane na 3 lata, a ich roczna kwota wynosi 15 343,28 EUR brutto (około 1130 EUR netto miesięcznie).

Wstęp jest oparty na egzaminie konkursowym.

Aplikacje są teraz otwarte do dnia 14 czerwca 1.00 pm (włoski czas)

Zaproszenie do składania wniosków (zawiadomienie o konkursie) jest dostępne na stronie href = "http://www2.units.it/dott/en/?file=DottBandi.inc

Więcej informacji na temat Programu można znaleźć w witrynie href = "https://web.units.it/dottorato/fisica/en

href = "https://web.units.it/dottorato/fisica/sites/fisica/files/all_pagb/PhD_Physics_Trieste_XXXIV_v0.pdf

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski


Ostatnia aktualizacja May 30, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Paźdz. 2019
Duration
Czas trwania
3 lat
W pełnym wymiarze godzin
Locations
Włochy - Trieste, Friuli-Venezia Giulia
Data rozpoczęcia : Paźdz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Paźdz. 2019
Włochy - Trieste, Friuli-Venezia Giulia
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Filmy

Video UNITS 2016 - English version