Doktor nauk fizycznych i materiałowych

Brno University of Technology

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Doktor nauk fizycznych i materiałowych

Brno University of Technology

Inżynieria materiałowa i materiałowa

Gwarant programu: prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc.

Rok akademicki: 2017/18

Rodzaj studiów: pełny etat

Język instrukcji: angielski

Standardowa długość studiów: 4 lata

Kwalifikacja przyznana: Ph.D.

Cele edukacyjne i zawodowe

Celem programu studiów doktoranckich jest zapewnienie wybitnych absolwentów studiów magisterskich z wyspecjalizowanym wykształceniem uniwersyteckim na najwyższym poziomie w niektórych dziedzinach technologii fizycznych, inżynierii materiałowej i części interdyscyplinarnych. Edukacja uzyskana w ramach tego programu studiów obejmuje również szkolenie i świadectwo pracy naukowej.

Wymagania wstępne i dostęp do dalszych badań

Student musi ukończyć odpowiedni program studiów magisterskich z zakresu nauk technicznych. Procedura rekrutacyjna składa się z części z matematyki stosowanej i fizyki oraz dyskusji na temat związany z przedmiotem doktora. program studiów.

Przepisy dotyczące egzaminów i oceny wymagają praktyki

  • Wymagania, które muszą spełnić doktoranci, wynikają z indywidualnych planów studiów, które określają kursy, które muszą wypełnić, planowane wizyty studyjne i aktywny udział w konferencjach naukowych oraz ich minimalna działalność pedagogiczna w ramach studiów licencjackich i magisterskich wydziału. Pomyślne ukończenie studiów doktoranckich jest uwarunkowane:
  • Student musi zdać egzamin państwowy doktoranta, w ramach którego musi wykazać się dogłębną znajomością metodologii, teorii i ich zastosowań zgodnie ze stanem wiedzy w zakresie nauk ścisłych, które są podane w kursach / jej indywidualny program studiów i temat jego / jej przyszłej rozprawy doktorskiej. Egzamin doktorancki obejmuje również ocenę przypuszczalnych celów przyszłej pracy doktorskiej studenta, wybranej metody rozwiązania oraz dotychczas uzyskanych oryginalnych wyników. Student musi dalej przygotować i obronić swoją rozprawę doktorską

Warunki wymagane w toku studiów i należycie wykonane:

Wymagania, które muszą spełnić doktoranci, wynikają z indywidualnych planów studiów, które określają kursy, które muszą wypełnić, planowane wizyty studyjne i aktywny udział w konferencjach naukowych oraz ich minimalna działalność pedagogiczna w ramach studiów licencjackich i magisterskich wydziału. Pomyślne ukończenie studiów doktoranckich jest uwarunkowane:

Student musi zdać egzamin państwowy doktoranta, w ramach którego musi wykazać się dogłębną znajomością metodologii, teorii i ich zastosowań zgodnie ze stanem wiedzy w zakresie nauk ścisłych, które są podane w kursach / jej indywidualny program studiów i temat jego / jej przyszłej rozprawy doktorskiej. Egzamin doktorancki obejmuje również ocenę przypuszczalnych celów przyszłej pracy doktorskiej studenta, wybranej metody rozwiązania oraz dotychczas uzyskanych oryginalnych wyników. Student musi dalej przygotować i obronić swoją rozprawę doktorską.

Egzamin końcowy

  • Stanowy egzamin doktorancki
  • Obrona doktora Praca dyplomowa. Wymagania dla stanu Ph.D. praca jest podana na podstawie wybranego tematu i celu pracy doktorskiej Teza i metoda rozwiązania.

Brno PhD Physical Materials and Engineering

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski


Ostatnia aktualizacja March 3, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Wrześ. 2019
Duration
Czas trwania
4 lat
W niepełnym wymiarze czasu
W pełnym wymiarze godzin
Price
Cena
2,999 EUR
na rok akademicki
Locations
Czechy - Brno, South Moravian Region
Data rozpoczęcia : Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Wrześ. 2019
Czechy - Brno, South Moravian Region
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą