Doktor nauk ekonomicznych

University of Gdansk

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Doktor nauk ekonomicznych

University of Gdansk

O

Język angielski Studia wieczorowe Studia doktoranckie z ekonomii są trzyletnim profilem półrocznym dwóch tygodniowych sesji rocznie we wrześniu i czerwcu. Wsparcie online i konsultacje z opiekunami są dodatkowo zapewnione.

Opłata za studia wynosi 3000 EUR rocznie dla wszystkich kandydatów.

Wydział Nauk Ekonomicznych University of Gdansk posiada uprawnienia do nadawania University of Gdansk naukowego doktora. oraz profesora nadzwyczajnego w dziedzinie ekonomii i prowadzenia studiów doktoranckich w tej dziedzinie. Nasze dyplomy są powszechnie uznawane we wszystkich krajach UE, a także w USA, Chinach i innych krajach. Studia doktoranckie w niepełnym wymiarze godzin prowadzone są na Wydziale Ekonomicznym od 1997 r. Pierwsza edycja studiów doktoranckich w dziedzinie ekonomii w języku angielskim rozpoczęła się we wrześniu 2011 r.

Panel profesorów - opiekunów naukowych / opiekunów przyszłych doktoratów - zapewnia atrakcyjną możliwość przygotowania pracy doktorskiej w języku angielskim w szerokim spektrum dyscyplin ekonomicznych, począwszy od teoretycznych aspektów mikro- i makroekonomii, współczesnej analizy ekonomicznej, gospodarki międzynarodowej i integracji europejskiej , międzynarodowe stosunki gospodarcze, rynki finansowe poprzez gospodarkę zasobami ludzkimi, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi do nowoczesnych sektorowych zagadnień gospodarczych, takich jak transport i logistyka, handel międzynarodowy, polityka handlowa, gospodarka regionalna.

Powyższe studia doktoranckie będą obejmowały trzyletni profil pracy w niepełnym wymiarze godzin z dwiema tygodniowymi sesjami rocznie we wrześniu i czerwcu, przy dodatkowym zapewnieniu konsultacji internetowych z opiekunami.

Opłata za studia wynosi 3000 EUR rocznie dla wszystkich kandydatów.

Jeśli chcesz się zgłosić, skontaktuj się z koordynatorem, wysyłając e-mail na adres: phdeconomics@ug.edu.pl

Termin zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2018 roku. Pierwsza sesja w Polsce planowana jest na 24-28.09.2018.

Rekrutacja

Proces rekrutacji składa się z dwóch etapów:

  • Rejestracja online
  • konsultacje online z osobą prowadzącą seminarium.

Studia podyplomowe Studia doktoranckie oferowane są kandydatom posiadającym dyplomy lub inne dokumenty ukończenia studiów za granicą, uznane za przepisy dotyczące nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych wydanych za granicą lub podlegających umowom międzynarodowym, jako ekwiwalent polskiego dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitego dyplom studiów magisterskich.

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski
University of Gdansk

Ostatnia aktualizacja April 3, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Paźdz. 2018
Duration
Czas trwania
3 lat
W niepełnym wymiarze czasu
Price
Cena
3,000 EUR
na rok
Information
Deadline
Contact school
Locations
Polska - Gdańsk, Pomeranian Voivodeship
Data rozpoczęcia : Paźdz. 2018
Termin nadsyłania zgłoszeń Contact school
Data zakończenia Contact school
Dates
Paźdz. 2018
Polska - Gdańsk, Pomeranian Voivodeship
Termin nadsyłania zgłoszeń Contact school
Data zakończenia Contact school