Przeczytaj oficjalny opis

Międzynarodowe programy doktoranckie z dziedziny ekonomii i finansów w WISE

WISE koncentruje się na wysokiej jakości edukacji ekonomicznej i finansowej, badaniach pionierskich oraz intensywnych międzynarodowych wymianach akademickich i współpracy. Z doskonałymi członkami wydziału rekrutowanymi z czołowych uniwersytetów zagranicznych, wszystkie programy studiów prowadzone są w języku angielskim w oparciu o międzynarodowy wspólny standard.

MĄDRY

  • Ekonomia ilościowa
  • Zachodnia ekonomia
  • Finanse
  • Statystyka

Szczegóły programów

Czas trwania programu: 4 lata w pełnym wymiarze godzin
Nauczanie języka: angielski
Rozpoczęcie programu: semestr zimowy
Czesne: 55 000 RMB rocznie, 165 000 RMB ogółem
Opłata za złożenie wniosku: 400RMB

Wymagania wstępne

  • Wnioskodawcy muszą być obywatelami niebędącymi obywatelami chińskimi, na ogół w wieku poniżej 50 lat, w momencie ubiegania się, być w dobrym zdrowiu i posiadać ważny paszport.
  • Kandydaci powinni posiadać uznany stopień magistra lub wyższy.
  • Wnioskodawcy powinni przedstawić certyfikat TOEFL z wynikiem 80 lub wyższym, lub certyfikat IELTS z wynikiem 6,0 lub wyższym lub inny certyfikat biegłości w języku angielskim z akredytowanego testu. Osoby mówiące po angielsku są zwolnione z tego wymogu. Kandydaci, którzy wzięli udział w kursie języka angielskiego podczas studiów magisterskich lub studiów licencjackich, powinni uzyskać certyfikat średniej klasy.
  • Umiejętność zademonstrowania odpowiedniego doświadczenia zawodowego zostanie rozpatrzona indywidualnie.

Stypendia

Wprowadzenie do stypendiów

Istnieje wiele stypendiów dla międzynarodowych studentów: stypendia rządu chińskiego, stypendia rządu prowincji Fujian oraz stypendia Uniwersytetu Xiamen.

Dostępność stypendiów może się zmieniać co roku. Proszę zwrócić uwagę na informacje stypendialne na stronie internetowej Biura Rekrutacji Uniwersytetu Xiamen (http://admissions.xmu.edu.cn/en/scholarship/) oraz na stronie internetowej China Scholarship Council (http: // www. csc.edu.cn).

Wybór

Kandydaci będą traktowani priorytetowo, jeśli ukończy się na uniwersytetach o światowej renomie lub zostaną poleceni przez starszych profesorów lub ekspertów. Panel ekspertów XMU będzie sprawdzać kandydatów na stypendia i przedstawiać listy kandydatów prezydentom uniwersytetów do zatwierdzenia. Decyzje stypendialne będą podejmowane na podstawie dokumentów aplikacyjnych wnioskodawców, wyników w nauce, ogólnych osiągnięć, osiągnięć badawczych i uwag superwizorów. Listy kandydatów do stypendiów rządu chińskiego i stypendium rządu prowincji Fujian zostaną przesłane do właściwej komisji stypendialnej w celu ostatecznego zatwierdzenia.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej biura przyjęć XMU. Osoby nagrodzone stypendiami zostaną powiadomione pocztą elektroniczną, a ich informacja o przyjęciu i formularz wniosku wizowego (JW201 lub JW202) zostaną wysłane jak najszybciej.

Osiągnięcia akademickie nagrodzonych będą oceniane co roku, a tylko ci, którzy osiągną wymagany poziom, będą odnawiać stypendia na kolejny rok.

Program prowadzony przez:
Język angielski
Ostatnia aktualizacja December 3, 2018
Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Sie 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
165,000 GBP
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sie 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sie 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa