Żyjemy w świecie, w którym występują poważne powiązane ze sobą problemy środowiskowe, w tym zmiany klimatyczne, wszechobecne zanieczyszczenia, zmniejszenie różnorodności biologicznej i zbliżające się ograniczenia podaży dla szeregu kluczowych zasobów naturalnych. Indywidualnie, a zwłaszcza w połączeniu, zagadnienia te stanowią poważne wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju.

Wydział ds. Środowiska został stworzony w celu sprostania takim wyzwaniom. Nasi wykładowcy mają zróżnicowane wykształcenie w dziedzinie nauk ścisłych, inżynierii, biznesu i nauk społecznych, aby zapewnić zintegrowaną i nowatorską edukację i badania dotyczące globalnych problemów środowiskowych i pojawiających się rozwiązań.

Jest to szeroko zakrojony program studiów podyplomowych, obejmujący szerokie spektrum zainteresowań środowiskowych. Służy jako innowacyjna platforma dla interdyscyplinarnych badań obejmujących naukowe, technologiczne, środowiskowe wyzwania społeczno-gospodarcze i polityczne.

Dostarcza studentom podstaw do rozwiązywania złożonych problemów środowiskowych i angażowania się w interdyscyplinarne badania środowiskowe, które mogą mieć duży wpływ na Hongkong i świat.

Program doktor filozofii ( PhD ) ma na celu szkolenie studentów w zakresie oryginalnych badań w dziedzinie nauk o środowisku, polityki i zarządzania oraz rozwijanie niezależnego, interdyscyplinarnego i innowacyjnego myślenia, które jest niezbędne do udanej kariery naukowej w dziedzinie nauk o środowisku, badań politycznych i zarządzania, i sformułowanie.

Research Foci

Następujące obszary to główne ogniska Wydziału; pracujemy również w punktach, w których te obszary się przecinają, takich jak naukowe zrozumienie strategii zarządzania i formuł politycznych:

  • Nauka atmosferyczna i zanieczyszczenie powietrza
  • Oceaniczna nauka i zanieczyszczenie wody
  • Polityka i dostosowania do zmian klimatu
  • Zrównoważony rozwój
  • Zdrowe środowisko życia

Warunki przyjęć

ja. Ogólne warunki przyjęcia

Wnioskodawcy ubiegający się o przyjęcie na studia magisterskie powinni:

  • uzyskał tytuł licencjata od uznanej instytucji lub zatwierdzoną równoważną kwalifikację;

ii. Wymagania dotyczące przyjmowania w języku angielskim

Musisz spełniać wymagania języka angielskiego z jednym z następujących osiągnięć biegłości *:

  • TOEFL-iBT 80
  • TOEFL-PBT 550
  • Skorygowany przez TOEFL papierowy dostarczony test 60 (całkowite wyniki dla sekcji czytania, słuchania i pisania)
  • IELTS (moduł akademicki) Ocena ogólna: 6,5

* Jeśli twoim pierwszym językiem jest angielski, a tytuł licencjata lub równoważne kwalifikacje zostały przyznane przez instytucję, w której środkiem nauczania był angielski, nie będzie można spełnić powyższych wymagań języka angielskiego.


Termin składania wniosków

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://pg.ust.hk/programs ("Aplikacja").

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 36 więcej kursów w The Hong Kong University of Science and Technology »

Ostatnia aktualizacja February 5, 2019
Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Duration
3 - 6 lat
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Cena
42,100 HKD
na rok
Deadline
Skontaktuj się ze szkołą
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Termin nadsyłania zgłoszeń
Skontaktuj się ze szkołą
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Data początkowa
Sie 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń
Skontaktuj się ze szkołą
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Skontaktuj się ze szkołą
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Data końcowa

Sie 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Skontaktuj się ze szkołą
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Data końcowa