O

Myśl ekonomiczna, społeczna i polityczna w zakresie doktoratu Program ma charakter interdyscyplinarny i opiera się na kohortowym modelu uczenia się, który wspiera środowisko interdyscyplinarnego zaangażowania i wymiany, badań, mentorowania rówieśniczego, współpracy między niewielką grupą uczniów, w ramach uczenia się opartego na zespołach. Ogólnym celem akademickim programu jest uwydatnienie myśli społecznej, kulturalnej i politycznej oraz wpajanie intelektualnych i praktycznych narzędzi potrzebnych do pomyślnej pracy z partnerami i agencjami wspólnotowymi w celu ułatwienia zmiany społecznej. Studenci, którzy ukończyli kierunek "Myśl kulturowa, społeczna i polityczna", są wyszkolonymi ekspertami, którzy demonstrują mozaikę umiejętności zawodowych (np. Nauczanie, wzajemne oceny, prezentacje, krytyczne myślenie itp.) Oraz kompetencje badawcze. Absolwenci są zdolni do tworzenia nowatorskich, istotnych i rygorystycznych badań, które wnoszą istotny i merytoryczny wkład w wiedzę interdyscyplinarną.

Myśl ekonomiczna, społeczna i polityczna jest oparta na tezach i wymaga od studentów ukończenia od 9,0 do 18,0 godzin kredytowych semestralnych kursów podyplomowych i pracy dyplomowej. Lista wymaganych kursów dla tej specjalizacji została przedstawiona w kalendarzu studiów i katalogu kursów.

Program ten ma charakter wysoce teoretyczny i interdyscyplinarny i ma na celu zaznajomienie studentów z treścią pokrewnych teorii krytycznych i metodologii. W całej dyscyplinie granice, Myśl Kulturalna, Społeczna i Polityczna kładzie nacisk na krytyczne zaangażowanie idei i ich przejawów w zmieniającym się kontekście kulturowym, społecznym i politycznym.

Kluczowymi efektami kształcenia są:

  • Wszechstronna wiedza i zaawansowane rozumienie ram teoretycznych związanych z kulturową, społeczną i polityczną myślą, takimi jak feminizm, poststrukturalizm, postmodernizm, postkolonializm i teoria krytyczna.
  • Kompleksowa wiedza i zaawansowana wiedza merytoryczna w interdyscyplinarnym obszarze myśli kulturowej, społecznej i politycznej. Tematy badań nie są ograniczone, ale mogą obejmować takie problemy, problemy i pojęcia, jak płeć, rasa, klasa, niepełnosprawność, seksualność, równość, obywatelstwo, sprawiedliwość, władza i opór.
  • Wszechstronna wiedza i zaawansowane zrozumienie odpowiedniej metodologii i metody dotyczącej myśli kulturowej, społecznej i politycznej, takich jak materializm historyczny i opanowanie odpowiednich metod, takich jak analiza dyskursu, etnografia i rozmowy.
  • Wszechstronna wiedza i zaawansowane umiejętności proponowania, projektowania, prezentowania i rozpowszechniania oryginalnych i odpowiednich badań w interdyscyplinarnym obszarze myśli kulturowej, społecznej i politycznej.

Ph.D. Program jest zarządzany centralnie przez Szkołę Studiów Doktoranckich, a nie przez poszczególne wydziały lub wydziały.

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 6 więcej kursów w University of Lethbridge »

Ostatnia aktualizacja September 4, 2018
Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Sie 2019
Duration
48 miesięcy
Cena
40,212 CAD
Międzynarodowe: 40,212 USD. Kanadyjscy obywatele i stali mieszkańcy: 19 766 USD.
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sie 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sie 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa