O

Ph.D. w Evolution and Behavior jest dostarczane przez Wydział Sztuki i Nauki. Studenci w tym programie są zwykle nadzorowani przez członków Wydziału w następujących działach / dziedzinach: Nauk Biologicznych, Neuronauki i Psychologii.

Badania w tym programie koncentrują się na procesach ewolucyjnych odpowiedzialnych za kształtowanie funkcjonalnie zorganizowanych zachowań w szerokim zakresie organizmów. Badania mają na celu szereg różnych zachowań, które dotyczą krytycznych wyzwań życiowych, przed jakimi stają te organizmy, takich jak poszukiwanie żywności i unikanie drapieżników, przyciąganie i selekcjonowanie partnerów, wychowywanie potomstwa i negocjowanie rozszerzonych sieci relacji społecznych. Nacisk w badaniach polega na zbadaniu potencjalnej adaptacyjnej podstawy różnych wzorców zachowań i zrozumieniu podstawowych mechanizmów genetycznych, anatomicznych, fizjologicznych i psychologicznych, które kierują nimi i ich interakcji z procesami środowiskowymi.

Metody badawcze obejmują badanie zachowania gatunków w ich naturalnych siedliskach oraz uzupełniające badania eksperymentalne prowadzone w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych.

Znalezienie inspektora

Studenci są zobowiązani do zabezpieczenia potencjalnego przełożonego przed złożeniem wniosku o ten program.

Stężenia

  • Zachowanie zwierząt
  • Ekologia behawioralna
  • Etologia i psychologia porównawcza
  • Ewolucja i poznanie
  • Ewolucyjna ekologia
  • Psychologia ewolucyjna
  • Rozwój języka
  • Seksualność
Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 6 więcej kursów w University of Lethbridge »

Ostatnia aktualizacja September 4, 2018
Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Sie 2019
Duration
48 miesięcy
W pełnym wymiarze godzin
Cena
40,212 CAD
Międzynarodowe: 40,212 USD. Kanadyjscy obywatele i stali mieszkańcy: 19 766 USD.
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sie 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sie 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa