Read the Official Description

Doktorat z wychowania fizycznego i sportu

Dyrektor programu


Profesor Doutor Francisco Alberto Arruda Carreiro da Costa


Sekretariat


Faculdade de Educação Física e Desporto - Doutoramento


Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji


Następujące osoby mogą ubiegać się o przyjęcie doktoranckie w zakresie wychowania fizycznego i sportu: a) Posiadacze tytułu magistra lub prawnego odpowiednika; b) Posiadacze BA, którzy przedstawiają szczególnie istotne akademickie lub naukowe, uznane przez Radę Naukową Lusophone University of Humanities and Technologies Wychowanie fizyczne i Wydział Sportu jako certyfikat kompetencji. b) Posiadacze akademickiego, naukowego lub zawodowego programu nauczania uznawanego przez Radę Naukową na Uniwersytecie Nauk Humanistycznych i Technologii Uniwersytetu w Lusophone jako certyfikat kompetencji.


Cele


Głównym celem studiów programu prowadzące do stopnia doktora Wychowania Fizycznego i Sportu jest wytwarzanie wiedzy poprzez prowadzenie oryginalnych badań w tej dziedzinie, przez wielu paradygmatycznej perspektywy i metodologii, koncentrując się na globalnym i zintegrowanym wizji wychowanie fizyczne i sport Nauki. Całkowita obciążenie kursu wyniesie 3 lata w pełnym wymiarze godzin. Lekarz Wychowania Fizycznego i Sportu powinno nadal być w stanie komunikować się z rówieśnikami i społeczeństwa w ogóle o ich obszarze wiedzy oraz promowanie w kontekstach akademickich i zawodowych, naukowych, społecznych i kulturowych postępami w społeczeństwie opartym na wiedzy.


Wiedza, umiejętności i kompetencje, aby być nabywane


Wraz z przyznaniem stopnia doktora wychowania fizycznego i sportu, studenci muszą: Wykazać się systematyczną wiedzą w jednej specjalności programu doktoratu w zakresie wychowania fizycznego i sportu (Nauczanie wychowania fizycznego i sportu lub aktywności fizycznej i zdrowia ") i magister modele, metodologie i techniki badawcze związane z tą dziedziną wiedzy i ich specjalnościami;

Aby wyświetlić zdolność do opracowania, zaprojektowania i dostarczenia znaczących i innowacyjnych badań w dziedzinie wychowania fizycznego i sportu; Przyczynić się, poprzez oryginalne badania, do poszerzenia granic wiedzy w zakresie wychowania fizycznego i sportu, co jest potwierdzone publikacją wyników badań w czasopismach międzynarodowych z udziałem sędziów;

Aby pokazać kompetencje, które mogłyby umożliwić ich integrację w różnych zawodach lub środowiskach akademickich jako promotorzy i posiadacze wysokiej specjalizacji.

Program taught in:
Język angielski

See 7 more programs offered by Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias »

Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Paźdz. 2019
Duration
3 lat
W pełnym wymiarze godzin
By locations
By date
Data początkowa
Paźdz. 2019
Application deadline

Paźdz. 2019

Location
Application deadline
Data końcowa