Przeczytaj oficjalny opis

Celem dr geologii jest zapewnienie studentom kwalifikacyjne z dogłębne zrozumienie i zintegrowanej wiedzy zaawansowanej obowiązującej teorii w dziedzinie geologii. Doktorat z geologii to czysta nauka badania oparte, która wymaga od kandydatów wykazania możliwości badawczych na wysokim poziomie oraz wnieść znaczący wkład naukowy i oryginalną w granicach dyscypliny specjalizacji.

Doktorat w geologii wymaga bardzo wysokiego poziomu intelektualnego, teoretycznej i praktycznej wiedzy specjalistycznej nauki i wgląd w problemy związane z kierunkiem studiów i stosowania zaawansowanych metod i technik nowoczesnego badawczych, eksperymentalnych, jak również podstawowym naukowych i wartości akademickie wytwarzania, przetwarzania, interpretacji i prezentacji danych badawczych ustnie oraz w formie pisemnej.

Teza na podstawowym geologicznej lub ziem science problemu ramach wybranego promotora studenta; zatwierdzone przez szefa departamentu oraz Wydziału Nauk. Ogólne zasady przyjęć, określone przez Wydział Nauk i Uniwersytetu, zastosowania.

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 70 więcej kursów w University of Johannesburg »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Lut 2020
Duration
Skontaktuj się ze szkołą
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Lut 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń

Lut 2020