Przeczytaj oficjalny opis

Przegląd

Celem studiów doktoranckich jest dostarczenie absolwentom dogłębnej znajomości klasycznych i nowoczesnych technologii przetwarzania różnych rodzajów paliw kopalnych, a także ich wykorzystania w energetyce i inżynierii energetycznej z poszanowaniem ochrony środowiska. Przyjazne dla środowiska metody energetycznego wykorzystania biomasy i wykorzystania alternatywnych paliw w transporcie i energii to kolejny ważny obszar szkolenia dla doktorantów. Omówiono klasyczne technologie obróbki i przetwarzania ropy naftowej, węgla i gazu ziemnego oraz współczesne metody ich chemicznego wykorzystania. Badane są aspekty środowiskowe przetwarzania różnych paliw i wykorzystania produktów paliwowych. Studenci są zachęcani do samodzielnej pracy w laboratorium, do studiowania literatury naukowej i zawodowej oraz do prezentacji wyników. Uczestnictwo studentów w krajowych i międzynarodowych konferencjach jest wymagane i wspierane przez Wydział.

Kariera

Absolwenci mogą znaleźć pracę w podstawowych i stosowanych instytucjach badawczych zajmujących się przetwarzaniem i wykorzystaniem ropy, węgla, gazu ziemnego oraz alternatywnych paliw i zasobów energetycznych, to znaczy na uniwersytetach, instytutach badawczych i centrach technologicznych w Czechach i za granicą. Są w stanie efektywnie pracować w organizacjach przemysłowych i rządowych jako kreatywni profesjonaliści w dziedzinach związanych z wydobyciem, transportem i przetwarzaniem różnych rodzajów paliw. Mogą znaleźć pracę w przedsiębiorstwach przemysłowych zajmujących się transformacją i dystrybucją energii, rozwojem i ekspertyzą techniczną. Istnieją również inne znaczące możliwości ich pracy w sektorze publicznym lub administracji państwowej jako specjaliści ds. Energii, energii i ekologii.

Wybór najnowszych tez

  • Akustyczny
Szczegółowa charakterystyka chemiczna bio-oleju do pirolizy
Emisja akustyczna: metoda monitorowania wspomaganych ekologicznie procesów krakowania
Usuwanie CO2 z biogazu za pomocą adsorpcji
Charakterystyka propylenu i poliolefin za pomocą różnych metod analitycznych
Opracowanie technologii odzyskiwania TEG w podziemnych magazynach gazu
Wykorzystanie technologii wymiany jonowej w przypadku równoczesnego występowania kationów metali i oksoanionów w zanieczyszczonych wodach
Selektywna sorpcja wanoanu i oksoonianów molibdenu na syntetycznym sorbencie polimerowym
Recenzje produkcji i jakości wody uzupełniającej dla kotła nadkrytycznego w elektrowni Ledvice, ČEZ, as
Intensyfikacja zgazowania biomasy w złożu fluidalnym
Parametry jakościowe składu biometanu i ich wpływ na zastosowania gazowe
Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 17 więcej kursów w University of Chemistry and Technology, Prague »

Ostatnia aktualizacja January 8, 2019
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Paźdz. 2019
Duration
4 lat
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Cena
2,300 EUR
Deadline
Kwiec. 15, 2019
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paźdz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń
Kwiec. 15, 2019

Paźdz. 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Kwiec. 15, 2019
Data końcowa