Read the Official Description

Chemia makromolekularna

Skrót: DPAP_MCH_4

Poziom przedmiotu: doktorant

Wydział: Wydział Chemii

Rok akademicki: 2018/2019

Tytuł przyznany: Ph.D.

Kwalifikacja przyznana: Ph.D. w dziedzinie "Chemia makromolekularna"

Poziom kwalifikacji: doktorant (3. cykl)

Szczegółowe warunki przyjęcia: warunkiem przyjęcia jest ukończone studia wyższe.

Profil programu

Profesjonalnie zorientowany.

Kluczowe efekty uczenia się:

Podyplomowy w Ph.D. program studiów Chemia makromolekularna jest w stanie samodzielnie sformułować problem naukowy, zaprojektować hipotezę rozwiązania i przeprowadzić eksperymentalną i teoretyczną pracę dla jej potwierdzenia.

Jednocześnie potrafi krytycznie oceniać opublikowane informacje naukowe oraz prezentować wyniki eksperymentalne w języku angielskim.

Wymagania ukończenia: egzamin końcowy, praca doktorska

Tryb studiów: studia stacjonarne

Opiekun programu: prof. RNDr. Josef Jančář, CSC.

Koordynator wydziału ECTS: prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSC.

Program taught in:
Język angielski

See 13 more programs offered by Brno University of Technology »

Last updated March 3, 2018
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Wrześ. 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
2,000 EUR
na rok akademicki
By locations
By date
Data początkowa
Wrześ. 2019
Application deadline

Wrześ. 2019