Read the Official Description

Kandydaci doktoranci (biznes) muszą wypracować niezależne podejście do myślenia i wyjątkową wiedzę w zakresie własnych zainteresowań badawczych. Niezależne badania wymagają starannego i szczegółowego zbadania tematu w celu sformułowania nowych i oryginalnych pomysłów, odkryć i teorii.
Wszyscy studenci doktorat filozofii są zobowiązani do wzięcia udziału w Metodyce badań

Kluczowe obszary badań oferowanych w ramach programu PhD to:

Rachunkowość

 • Systemy informacji księgowej i zarządzanie ryzykiem
 • Ład korporacyjny
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Badania księgowe oparte na rynku

Bankowość i finanse

 • Finanse korporacyjne i osobiste
 • Bankowość elektroniczna
 • Zarządzanie finansami
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Islamskie finanse
 • Mikrofinansowanie
 • Pranie pieniędzy
 • Wydajność i efektywność instytucji finansowych
 • Praktyki dotyczące ujawniania ryzyka w IPO i PLC
 • Zarządzanie ryzykiem i nadzór nad instytucją finansową

Zachowanie konsumenta

 • Menedżer ds. relacji z klientami
 • Wpływ zachowania na społeczeństwo
 • Osobista motywacja
 • Miejsce i przestrzeń
 • Zachowanie turystyczne i rekreacyjne

Ekonomia

 • Ekonomia biznesu
 • Ekonometria
 • Ekonomia energetyczna
 • Międzynarodowa ekonomia
 • Międzynarodowa makroekonomia (zarządzanie kursami walutowymi i integracja rynków kapitałowych rynków wschodnioazjatyckich)
 • Handel międzynarodowy
 • Makroekonomia
 • Mikroekonomia
 • Statyka
 • Ekonomia turystyki

Marketing

 • Marketing międzynarodowy
 • Marketing usług

Zarządzanie

 • Możliwości zatrudnienia i szkolenia w Azji Południowo-Wschodniej
 • Przedsiębiorczość
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie wiedzą
 • Ograniczenie ubóstwa poprzez turystykę
 • Rozwój nieruchomości
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zrównoważona i odpowiedzialna turystyka
Program taught in:
Język angielski

See 5 more programs offered by Taylor’s University »

Last updated March 25, 2018
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Czerwiec 2019
Sierp. 2019
Cena
20,386 USD
By locations
By date
Data początkowa
Czerwiec 2019
Application deadline
Data początkowa
Sierp. 2019
Application deadline
Data początkowa
Paźdz. 2019
Application deadline

Czerwiec 2019

Sierp. 2019

Paźdz. 2019