Doctor of Business Administration (DBA, Paryż)

IPAG Business School

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Doctor of Business Administration (DBA, Paryż)

IPAG Business School

Sabi University and Business Institute i IPAG Business School podpisały umowę o zaoferowaniu mieszanego programu podwójnego dyplomu Doctor of Business Administration. Doktor Administracji Biznesowej (DBA) jest wykonawczym, zorientowanym na badania doktoratem w administracji biznesu.

66246_728x290.gif

Program DBA składa się głównie z prowadzenia niezależnych badań na wybrany temat i pisania rozprawy. Badania opanowane w programie zostaną następnie zastosowane w celu wniesienia bezpośredniego wkładu w praktyki biznesowe. Przez cały czas trwania programu studenci podejmą niezależne studia nad wybranym tematem i będą ściśle współpracować z przełożonym, który zaoferuje im wskazówki i wsparcie. Po ukończeniu studiów i napisaniu rozprawy, prezentującej ich wyniki, będą musieli bronić swojej rozprawy przez badanie viva voce przed wielkim jury. Studenci DBA muszą ukończyć kurs, seminaria i warsztaty podczas pierwszego semestru studiów.

Moduły

  • Badania i metodologia
  • Analiza i krytyka 1 i 2
  • Przywództwo 1 i 2
  • Międzynarodowe zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zmianami organizacyjnymi i rozwojem
  • Angielski biznesowy
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wszyscy studenci DBA muszą zdać egzamin kompleksowy (GCE) przed jury pod koniec pierwszego semestru po pomyślnym ukończeniu kursów, seminariów i warsztatów.

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski


Ostatnia aktualizacja May 1, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Wrześ. 2019
Duration
Czas trwania
2 - 4 lat
W pełnym wymiarze godzin
Locations
Francja - Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Data rozpoczęcia : Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Francja - Paris, Île-de-France
Data rozpoczęcia : Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Wrześ. 2019
Francja - Paris, Île-de-France
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Francja - Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą