DOKTOR FILOZOFII (DR)

Informacje ogólne

Opis programu

Programy dla absolwentów prowadzące do uzyskania stopnia doktora filozofii zapewniają zaawansowane kształcenie i szkolenie techniczne przygotowujące do kariery w sektorze publicznym i prywatnym związanym z naukami i technologią zootechniczną, nauką i technologią żywności, biotechnologią zwierząt, agrobiznesem i na poziomie uniwersyteckim badania i edukacja.

Program doktorancki kładzie nacisk na oryginalne, naukowe badania i obejmuje znaczące zaawansowane prace w ramach kursu. Wymagane jest minimum 60 godzin zaliczenia poza tytuł licencjata i rozprawa opisująca oryginalne badania. Absolwenci zwykle nie są przyjmowani bezpośrednio na studia doktoranckie, chyba że wcześniej uzyskali tytuł magistra oparty na badaniach (np. Magister, magister).

Nie ma wymogu znajomości języka obcego, ale znajomość języka obcego może być rekomendowana przez komitet doradczy studenta.

Ostatnia aktualizacja Sie 2020

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium

Informacje o uczelni

The College of Agriculture traces its roots back to 1872 with the establishment of the Alabama Agricultural and Mechanical College as a land-grant college. Throughout its history, the college has help ... Czytaj więcej

The College of Agriculture traces its roots back to 1872 with the establishment of the Alabama Agricultural and Mechanical College as a land-grant college. Throughout its history, the college has helped advance Alabama’s agricultural economy while improving the nutrition, health and standard of living for all citizens. Pokaż mniej