Doctor of Business Administration (DBA), IPE Management School of Paris

Mantissa College

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Doctor of Business Administration (DBA), IPE Management School of Paris

Mantissa College

Lekarz z administracji biznesu (dba), szkole zarządzania IPE w Paryżu

IPE Management School of Paris zapewnia najnowszej wiedzy naukowej opartej na kształceniu menedżerów z wyższych umiejętności i możliwości, aby umożliwić im podejmowanie bieżących i trwały wkład do gospodarki światowej i ich społeczeństwa jako całości.

Program Sumary

Nazwa programu Lekarz of Business Administration (dba)
Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Otwarta rekrutacja
Duration
Czas trwania
3 - 5 lat
W niepełnym wymiarze czasu
W pełnym wymiarze godzin
Locations
Malezja - Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
Data rozpoczęcia : Otwarta rekrutacja
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Otwarta rekrutacja
Malezja - Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą