Najlepsze Programy doktoranckie

PhD to skrót od Doctof of Philosophy , i jest zwykle przyznawany po ukończeniu szeroko zakrojonych badań na określonym kierunku studiów. Badania te muszą znacząco przyczynić się do bieżących podstaw wiedzy i muszą być ukończone pracą dyplomową. Często dysertacja lub rozprawa doktorska musi być obroniona przed panelem ekspertów z danej dziedziny i tylko po pomyślnej obronie przyznaje się tytuł doktora. Ukończenie doktoranckich studiów trwa zwykle co najmniej 4 lata, ale czasami dłużej w zależności od studentów, uniwersytetu i programu.

Istnieje wiele uniwersytetów i programów, które oferują najlepsze studia doktoranckie na arenie międzynarodowej. Studenci, którzy chcą kontynuować naukę mają szeroką gamę najlepszych programów doktoranckich, które obejmują studia doktoranckie w dziedzinie zdrowia, psychologii, inżynierii, edukacji, nauk biologicznych czy biomedycznych. Istnieją najlepsze programy doktoranckie w każdym kraju, więc studenci rozważający doktorat mają wiele krajów do wyboru <0 /><0 /> Zobacz na niektóre z najlepszych programów doktoranckich wypisanych poniżej - może znajdziesz najlepszy program doktorancki jakiego szukasz!

Nowo dodane studia doktoranckie i DBA

KIMEP University

Doctor Of Philosophy Program (PhD)

Lipiec 16, 2018
Misją programu jest rozwijanie wybitnych naukowców do kariery w dziedzinie badań i nauczania w wiodących instytucjach akademickich na całym świecie. Program obejmuje połączenie kursów i prac badawczych przez okres około trzech do siedmiu lat. Program doktorancki gwarantuje ambitne, skoncentrowane i znaczące doświadczenie.

United International Business Schools

Doktorant - Doktor Filozofii W Zarządzaniu

Lipiec 8, 2018
Nasz kalendarz akademicki oparty jest na systemie kwartalnym (1 kwartał = 10 tygodni). Ze względu na elastyczną strukturę programu i jego modułową budowę, wiele dat rozpoczęcia jest dostępnych na początku każdego kwartału i każdego semestru, w październiku, listopadzie, styczniu, lutym, kwietniu, maju, lipcu i sierpniu.

University of Rijeka, Faculty of Engineering

Doktor Nauk Komputerowych

Czerwiec 21, 2018
Proponowany program studiów podyplomowych w dziedzinie nauk technicznych, w dziedzinie informatyki, ma na celu zapewnienie magistra informatyki ukończył Wydział Inżynierii i innych powiązanych instytucji w Chorwacji i za granicą, możliwość kontynuowania edukacji i dalszego szkolenie naukowe w celu zdobycia wysoko wykształconych specjalistów w pokrewnej… [+] dziedzinie. [-]

Uniwersytety w Polska

Zmień lokalizację

Czym dokładnie jest doktorat?

PhD to skrót od łacińskiego zwrotu "philosophiae doctor", wyrażenia, które ze zrozumiałych powodów jest niejasne. Użyta tu "filozofia" zazwyczaj nie ma nic wspólnego ze studiowaniem działu nauki jaką jest filozofia. Tytuł doktora oznacza, że uzyskałeś najwyższy możliwy stopień w swojej dziedzinie akademickiej. Najwyższe stopnie naukowe w każdej dziedzinie zwane są w USA "terminal degrees". Niektóre prace mogą wymagać posiadania tytułu doktora, gdyż tytuł magistra, w przeciwieństwie do doktora, jest tytułem pośrednim, ma więc mniejszy autorytet.

Studia, po ukończeniu których zdobywa się tytuł "doktora" nazywane są "doktoratem". Jak zapewne wiesz, uniwersytety często przyznają tytuł "doctor honoris causa" — oznacza on, że laureat nie ukończył studiów doktoranckich, ale osiągnął coś (np. wynalezienie czegoś co służy społeczeństwu) i zasługuje na zaszczyt. Przeciwieństwem honorowego doktoratu jest doktorat "zdobyty", Czasem można zobaczyć taki zwrot w ogłoszeniach o pracę. Oznacza to, że jeśli masz tylko honorowy tytuł doktora, nie możesz ubiegać się o takie stanowisko.

Istnieje wiele doktoratów. Zasadniczo angielski skrót powinien być pisany z kropkami: Ph.D. z "h" pisanym małą literą. Jednak różne kraje mają różne zasady i konwencje, które często się zmieniają. Obecnie niejednokrotnie można zobaczyć tytuł doktora drukowanymi literami bez kropek: PHD.

PhD jest jednym z najstarszych tytułów naukowych i nosi ciężar tradycji, historii oraz wzbudza powszechny szacunek. Doktor to tradycyjnie stopień naukowy, a nie certyfikat zawodowy (ani praktyczny, ani zawodowy). Jednak ta różnica zmienia się i ulega rozmyciu. Obecnie można uzyskać doktorat z takich dziedzin jak zarządzanie, praca społeczna i informatyka. Ale można też go uzyskać z dziedzin związanych ze sztuką, takich jak twórcze pisanie, z którego wcześniej można było zdobyć tylko tytuł magistra.

Korzyści posiadania tytułu doktora to m.in. prestiż, bycie postrzeganym jako ekspert i autorytet, a także możliwość ubiegania się o pracę na wysokim szczeblu. Doktorat dowodzi zaawansowanych umiejętności badawczych i kwalifikacji do nauczania na poziomie uniwersyteckim. Żyjemy w epoce informacji i technologii, w globalizującej się gospodarce, a to oznacza, że potrzeba wyższej edukacji i specjalizacji jest znacznie większa niż wcześniej.

Studia doktoranckie mogą być niezmiernie satysfakcjonujące, jeśli jest się poważnym intelektualistą, który namiętnie kocha naukę. Niemniej jednak, jeśli myślisz o uzyskaniu stopnia doktora dla osobistej satysfakcji, powinieneś podejść do tej decyzji bardzo rozważnie. Rozpoczęcie studiów doktoranckich jest trudnym i bardzo poważnym zobowiązaniem. Przyjęcia na studia są rygorystyczne i zazwyczaj wymagane jest posiadanie tytułu magistra. Studia doktoranckie zazwyczaj zaczynają się od zajęć obejmujących teorię i metodologię. Ostatecznie, podchodzi się do kwalifikacyjnych egzaminów i czasami również egzaminu ustnego. Niektóre programy studiów doktoranckich wymagają pracy w terenie lub nadzorowanych doświadczeń klinicznych, często kilkaset godzin. Projekt kończący studia nazywany jest rozprawą doktorską lub dysertacją i jest projektem na profesjonalnym poziomie z konkretnej dziedziny, który nadaje się do opublikowania. Projekt ten często zaczyna się od formalnego wniosku, trwa latami, a kończy się ustną obroną przed komisją.

Ukończenie studiów doktoranckich wymaga zazwyczaj co najmniej trzy lata, a czasami nawet dziewięć. Często jest maksymalny limit 8-10 lat. Powodem, dla którego często trwa to tak długo, nie jest trudność badań, a raczej życie, które często interweniuje i krzyżuje plany. Doktoranci są zazwyczaj na etapie życia, gdzie się pobierają, wychowują dzieci i przechodzą przez wiele osobistych doświadczeń. Ponadto, bywa, że w niektórych krajach wynagrodzenie w czasie studiów jest niewielkie i dlatego doktoranci muszą dodatkowo zarabiać, co spowalnia ich zdolność do skupienia się na studiach.

Wynagrodzenie na studiach doktoranckich jest różne w zależności od dyscypliny i kraju. Idealną sytuacją jest, gdy rozpoczyna się program w pełni finansowany, co oznacza, że uczelnia rezygnuje z czesnego, a student otrzymuje stypendium na życie i/lub gwarantowane zatrudnienie, zazwyczaj jako nauczyciel lub asystent przy badaniach. Jest też wiele stypendiów lub grantów dostępnych; stypendium jest świadczeniem pieniężnym, podczas gdy staż zazwyczaj oznacza pracę jako stażysta, co jest doskonałą podstawą przyszłej kariery.

Obecnie można ukończyć studia doktoranckie w Internecie. Studia doktoranckie online mają pewne oczywiste zalety: można uzyskać dostęp do kursów według własnego harmonogramu, by móc zrównoważyć pracę i życie rodzinne, bez konieczności angażowania się w plan zajęć lub przenoszenia się do odległego kampusu. Programy studiów online są znacznie tańsze dla uczelni, które je oferują, ponieważ nie trzeba wtedy płacić za utrzymanie budynków, obiektów fizycznych, itp; oszczędności są przeznaczone dla studentów, jako niższe koszty.

Stopnie naukowe zdobyte online zyskują popularność i poważanie. Niektórzy pracodawcy nadal uważają, że doktorat zdobyty online jest mniej wart od tradycyjnego, ale inni rozumieją, że wszechstronność Internetu jest częścią współczesnego życia. Studia doktoranckie online nie są mniej rygorystyczne niż tradycyjne (lub przynajmniej, powinieneś zapewnić, żeby nie były), i uwzględniają znaczącą interakcję z profesorami i kolegami.

Najlepsze programy doktoranckie mają dobrze zaprojektowane centra kariery, które pomagają szukać pracy, ale oferują również doskonałe wsparcie podczas lat studenckich. Innym wyznacznikiem dobrego programu jest łatwość, z jaką można znaleźć profesora na promotora.

Tytuł doktora zapewni Ci polepszenie Twojej kariery, zwykle wyraźną różnicę płac i prestiż. Powinieneś dokładnie zbadać perspektywy kariery, zanim zdecydujesz się na studia doktoranckie: niektóre dziedziny naukowe, takie jak na przykład nauki humanistyczne, obfitują w coraz większą ilość doktoranckich studiów, co sprawia, że prawie niemożliwym jest znalezienie pracy w ogóle, zwłaszcza jeśli szukasz pracy jako profesor. Inne dziedziny się rozrastają. Logicznie rzecz ujmując, jeśli dziedzina naukowa się rozwija i jest potrzeba badań, i wiąże się z potężnym podejmowaniem decyzji politycznych, to doktorat z takiej dziedziny będzie atutem. Na przykład doktorat z ekonomii, finansów, marketingu i ze studiów nad rozwojem, są solidnymi podstawami przyszłej pracy i perspektyw płacowych.